Prima pagină

Physicians Education for Pain in NE Romania

Abordarea durerii la pacienţii cu cancer din îngrijirea paliativă pentru medicii de familie

Motivaţia cursului:
Realizarea unei instruiri coordonate, centrată pe controlul durerii, pentru medici de familie din Regiunea de NE a României, care se confruntă în practica lor cu pacienţi oncologici;
Familiarizarea cu principiile şi practicile de bază ale îngrijirii paliative;
Necesitatea îmbunătăţirii îngrijirii acestor pacienţi cu forme avansate de cancer care ar contribui la rezolvarea problemei numărului mare de cazuri care solicită spitalizarea pentru controlul durerii.

Tematica prezentată (obiective educaţionale):
Obiectivul general este reprezentat de schimbarea atitudinii medicilor de familie în faţa pacientului cu cancer în formă avansată care necesită îngrijiri paliative şi adaptarea comportamentului profesioniştilor pentru asigurarea unui control mai bun al durerii şi limitarea pe cât posibil a suferinţei acestor pacienţi.
Înţelegerea conceptului de îngrijire paliativă şi familiarizarea cu principiile acesteia;
Cunoaşterea principalelor analgezice utilizate în controlul durerii cronice din cancer, a modului lor de utilizare, a interacţiunilor medicamentoase, a efectelor secundare, a asemanărilor şi deosebirilor dintre principalele opioide;
Înţelegera conceptului de durere totală şi a principiilor de abordare multidisciplinară a acesteia;
Înlăturarea barierelor în prescrierea de opioide prin clarificarea noţiunilor privind siguranţa utilizării acestora, farmacologia şi managementul efectelor adverse;
Asimilarea noţiunilor privind etica şi legislaţia utilizării opioidelor.
Programa de pregătire – include 16 teme:

Introducere în îngrijirea paliativă (IP); Obiectul şi scopul IP
Actualităţi în terapia durerii
Durerea în oncologie – epidemiologie
Durerea – fiziopatologie, farmacologie (în special focus pe opioizi)
Efecte adverse ale tratamentului analgezic
Evaluarea durerii (scale)
Scara de analgezie OMS (focus pe treapta I)
Opioide: preparate, căi de administrare
Iniţierea tratamentului opioid şi tirarea opioidelor de treaptă II şi treaptă III
Asemănări, deosebiri între diverse opioide
Managementul durerii; dureri greu tratabile
Aspecte ale legislaţiei privind opioidele în România
Bariere în prescrierea opioidelor; mituri ale opioidelor
Conceptul de durere totală
Abordarea multidisciplinară a durerii
Principii etice în IP. Principii etice în terapia durerii.

 

 

Toate produsele educationale (sustinerea cursurilor, elaborarea CD -urilor si a cartilor educationale) precum si web site-ul www.pepner.umfiasi.ro au fost realizate în cadrul grantului

„Physicians’ Education for Pain in NE Romania” – acronim PEPNER,

având partener

Universitatea de Medicină şi Farmacie „GRIGORE.T.POPA” Iaşi,

finaţat de către

International Association for the Study of Pain (IASP)

„This education project is supported by the IASP Developing Countries Project: Initiative for Improving Pain Education”