Abordarea durerii la pacienţii cu cancer din îngrijirea paliativă pentru medicii de familie

Physicians Education for Pain in NE Romania

Abordarea durerii la pacienţii cu cancer din îngrijirea paliativă pentru medicii de familie

2 octombrie 2016 Fără categorie 0

Coordonator curs:

Şef lucr.dr.Poroch Vladimir

Lectori:

Prof. Dr. Ostin Mungiu – UMF “Gr.T.Popa” Iaşi
Conf. Dr. Daniela Moşoiu – Univ.Transilvania Braşov
Şef lucr. Dr. Tărniceru Cristina – UMF “Gr.T.Popa” Iaşi
Şef lucr. Dr. Dobrin Petru Romeo – UMF “Gr.T.Popa” Iaşi
Şef lucr. Dr. Magdalena Leon – UMF “Gr.T.Popa” Iaşi
Asist. Dr. Boanca Mihaela – UMF “Gr.T.Popa” Iaşi
Dr.Vrânceanu Anca – Institutul Regional de Oncologie Iaşi
Dr. Bacoanu Gema – Institutul Regional de Oncologie Iaşi
Dr. Mihailov Liliana, medic familie Iaşi
Dr. Elena Raucescu, medic geriatru Iaşi.

Motivaţia cursului:

Realizarea unei instruiri coordonate, centrată pe controlul durerii, pentru medici de familie din Regiunea de NE a României, care se confruntă în practica lor cu pacienţi oncologici;

Familiarizarea cu principiile şi practicile de bază ale îngrijirii paliative;
Necesitatea îmbunătăţirii îngrijirii acestor pacienţi cu forme avansate de cancer care ar contribui la rezolvarea problemei numărului mare de cazuri care solicită spitalizarea pentru controlul durerii.

Tematica prezentată (obiective educaţionale):

Obiectivul general este reprezentat de schimbarea atitudinii medicilor de familie în faţa pacientului cu cancer în formă avansată care necesită îngrijiri paliative şi adaptarea comportamentului profesioniştilor pentru asigurarea unui control mai bun al durerii şi limitarea pe cât posibil a suferinţei acestor pacienţi.

Înţelegerea conceptului de îngrijire paliativă şi familiarizarea cu principiile acesteia;

Cunoaşterea principalelor analgezice utilizate în controlul durerii cronice din cancer, a modului lor de utilizare, a interacţiunilor medicamentoase, a efectelor secundare, a asemanărilor şi deosebirilor dintre principalele opioide;

Înţelegera conceptului de durere totală şi a principiilor de abordare multidisciplinară a acesteia;

Înlăturarea barierelor în prescrierea de opioide prin clarificarea noţiunilor privind siguranţa utilizării acestora, farmacologia şi managementul efectelor adverse;

Asimilarea noţiunilor privind etica şi legislaţia utilizării opioidelor.

Programa de pregătire – include 16 teme:

Introducere în îngrijirea paliativă (IP); Obiectul şi scopul IP

Actualităţi în terapia durerii

Durerea în oncologie – epidemiologie

Durerea – fiziopatologie, farmacologie (în special focus pe opioizi)

Efecte adverse ale tratamentului analgezic

Evaluarea durerii (scale)

Scara de analgezie OMS (focus pe treapta I)

Opioide: preparate, căi de administrare

Iniţierea tratamentului opioid şi tirarea opioidelor de treaptă II şi treaptă III

Asemănări, deosebiri între diverse opioide

Managementul durerii; dureri greu tratabile

Aspecte ale legislaţiei privind opioidele în România

Bariere în prescrierea opioidelor; mituri ale opioidelor

Conceptul de durere totală

Abordarea multidisciplinară a durerii

Principii etice în IP. Principii etice în terapia durerii.

Program detaliat al cursului – în anexă

TOTAL : 48 ORE CURS

Metode utilizate: expunerea, conversația, exemplificarea, analiza

Organizare: Iaşi, Institutul Regional de Oncologie, perioada: octombrie – noiembrie 2016

Specialităţi interesate: medici de medicină de familie

Preţ: GRATUIT pentru medici specialişti, primari – specialitatea medicină de familie

Cursul este finanţat printr-un grant educaţional de tip “IASP Developing Countries Project: Initiative for Improving Pain Education.”

Evaluare cursanţi: pretest şi test final

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *